Oldal kiválasztása
A díj szélesebb érdeklődésre számot tartó sajtóorgánumokban megjelent publicisztikai tevékenységért, akár egyetlen cikkért, műsorért is adható, amely hozzájárul a hazai építészeti értékek és a hazai építőiparral kapcsolatos bármely terület eredményeinek népszerűsítéséhez, s egyben képviseli a minőségi újságírást.

Javaslattevő:

Dr. Vukov Konstantin PhD egyetemi docens
műemlékvédelmi szakmérnök, Forster díjas
Budapesti Corvinus Egyetemen nyug.tanszékvezetője
Magyar Képzőművészeti Egyetem meghívott oktató
A Magyar Építész Kamara Műemléki Tagozat vezetője

Javasolt:

Beöthy Mária dr. Kiss Antalné okl. építészmérnök, szakmérnök, vezető tervező
a Budapesti Városvédő Egyesület XII. ker. csoport vezetője
Magyar Építész Kamara Műemléki Tagozat tagja
Magyar Építőművész Szövetség tagja

n25966-lead-kepBeöthy Mária építész tervezői munkája mellett lakóhelye, a Hegyvidék épített környezetének értékeivel kiemelten foglalkozik. Ennek érdekében folyamatosan publikál a „Hegyvidék” polgári újságban, hogy megismertesse az olvasókkal környezetük megőrzésre érdemes értékeit, továbbá célja a Hegyvidékre jellemző építészeti stílusok kiemelkedő alkotóinak bemutatás, népszerűsítése.

2013-2014-ben „A szecesszió mesterei a Hegyvidéken” című sorozatban emléket állított a Hegyvidék szecessziós értékeinek, bemutatva azok tervezőit : Kós Károlyt, Árkay Aladárt, Medgyasszay Istvánt, Orbán Jenőt, Jakab Istvánt, Száray Istvánt, a Román fivéreket, Kőrössy Albertet. Az Ybl emlékév (2014) alkalmából ismertette az Ybl Miklós által tervezett hegyvidéki létesítményeket.

Napjainkban sorozatot indított „A múló idők nyomában” címmel.

A publikációk méltatása:

  • A szerző alapos történeti és levéltári kutatómunkát végzett írásait megelőzően.
  • Szándéka a két hetente megjelenő újság ”Múlt – Jelen – Jövő” című rovatában az ismertetés és a figyelem felhívás. Stílusa rendkívül olvasmányos és szórakoztató, az alkotóktól és a korabeli sajtóból érdekes, hangulatos idézetekkel gazdagítja mondanivalóját, melyet igényesen összeállított levéltári és fotó anyaggal illusztrál.
  • A sorozat nagy visszhangot keltett, az olvasók kérték és várták a következő számok megjelenését.
  • Az ismeretek és a vizuális kultúra terjesztése területén az ifjúság körében (iskolákban) előadások tartásával figyelemre méltó a szerző eddigi és folyamatos munkássága.

A BVE XII. ker.csoport vezetőjeként a havi összejövetelekre szerteágazó programot állít össze az értékvédelem és a közösségformálás érdekében.

Beöthy Mária az itt dokumentált szakírói tevékenységével párhuzamosan a szakterületének több ágát is műveli, társadalmi elismertségéért jelentős tevékenységet végez.

Fentiek alapján közösségi munkásságából publikációs tevékenységét kiemelve – „Ezüst Ácsceruza” díjra javaslom.

Budapest, 2016.10.30.
dr. Vukov Konstantin PhD