Press "Enter" to skip to content

Mészáros György

IN MEMORIAM MÉSZÁROS GYÖRGY

Írta Ráday Mihály

Szomorúan tájékoztatjuk egyesületünk tagságát, hogy Mészáros György, a Budapesti Városvédő Egyesület alapítótagja váratlanul elhunyt.
Alig néhány nappal korábban még a „Budapest teljes utcanév-lexikona” tervezett újabb kiadásáról beszéltünk, ültünk a számítógépe előtt, terveztük a munka folytatását….
Nagyon remélem, hogy a munka, amit haláláig végzett szorgalommal, szakértelemmel, megmarad, s mindannyiunk hasznára lehet még.
Már az egyesület létrehozását megelőzően is feladatot vállalt a közös munkában. Feleségével, Magdival együtt részt vett a „fotós” akciókban, az „Adalékok….” sorozat cikkeinek megírásában, s az azokban megtalálható utcanév-történetekre különösen ügyelt. A Budapesti Városvédő (akkor még Városszépítő) Egyesület „Utcanév-csoportjának” lelkes tagja volt, majd, hogy ezt a munkát nyugodt körülmények között folytathassa, állást vállalt a Főpolgármesteri Hivatalban. Személyes vonatkozása van a dolognak. A rendszerváltáskor és utána felfokozott igény és érdeklődés kísérte az utcanév változásokat. Ezeknek a változásoknak az előkészítése, háttérmunkája, jogszabályoknak megfelelő előkészítése, nyelvhelyességi megvizsgál(ta)tása rengeteg munkát kívánt. Módomban volt Gyurit „titkári” minőségben foglalkoztatni, s így a Városházán szoba és megfelelő technikai háttér tudta segíteni őt, hogy a városrészek határát, azok leírását, az utcanevek múltját, névadóinak fel- avagy kikutatását, leírását meg tudja oldani, az előterjesztéseket megcsinálhassa az illetékes Bizottság, majd a Fővárosi Közgyűlés számára. „Társadalmi munkásból”, az egyesületi lelkesedést követően profi lett, a legismertebb szakértője a témának. Őt keresték meg azután azok, akik újabb változásokat szerettek volna elérni, meg – természetesen – az újságírók is.
Aztán – úgy tűnt – elkövetkezett a változások, változtatások időszakának vége, megnyugodott a világ (legalábbis ebben a kérdésben), s bele lehetett kezdeni egy olyan könyv elkészítésébe, mely „mindent tud” ebben a tárgyban. Hogy bárki, akit érdekel, megtalálhassa mi volt (például) a Benczúr utca azelőtt, mióta hívják így, ahogy ma, hol fekszik, mely utcák között, melyik kerületben, melyik városrészben? Ha valaki olvasmányai közben találkozik (például) a Kis János utca nevével, megtudhassa kiről nevezték el az utcát és mikor, valamint azt is, mióta Benczúr utca a neve…. Bekerültek aztán a kötetbe az érvényes és a korábbi jogszabályok is, az utca- és házszámtáblák tartalmi és formai követelményeit szabályozó rendelet oldalai, meg még sok minden, ami az e tárgyban érdeklődőknek különösen fontos lehet.
A siker nagy volt, következhetett a javított-bővített kiadás 2003-ban. Akkor még azt hittük, már nem lesz újabb változás, ami most megjelenik az valóban a végleges utcanevek tárháza Budapesten….
Tudom, nagyon bosszantották a nemrég bekövetkezett újabb átkeresztelések. Igyekezett a számítógépében ezeket is átvezetni, hogy mindig naprakész legyen. Azt már nem érhette meg, hogy 2012. december 12-én a Fővárosi Közgyűlés „új rendeletet alkotott” a városrészek és a közterületek nevével kapcsolatos eljárásokról, gyakorlatilag legnagyobb részben megtartva az 1990-es, majd 1993-ban újra elfogadott rendelet legnagyobb részét, megváltoztatott néhány fontos részletet, fejezetet. A változtatások érintik a történelmi városrészneveket is. Mostantól – például – nincs Józsefváros Budapesten. Szegény Gyuri, hogy fölhúzta volna magát!
Sokat fényképezett, kiterjedt levelezést folytatott a drótpostán, e-mailben. Sok barátja volt, sokan ismertük és elismertük őt. Hiányozni fog sokunknak. Szomorú szívvel búcsúzunk.