Titkár: +36/30/9-642-179 [email protected]
Oldal kiválasztása

A XIII. kerületi Városvédő Csoportot 2007 szeptemberében alakítottuk meg az Angyalföldért Egyesületben azzal a céllal, hogy bemutassuk a kerület és a főváros történelmi, építészeti, természeti értékeit előadások, filmvetítések, múzeumlátogatások és helyszíni séták keretében. Fő feladatunk az ismeretterjesztés, valamint a városvédő szemlélet kialakítása, a még menthető értékek megismerése, újabbak felkutatása.

A csoport alapítói valamennyien lelkes lokálpatrióták, évtizedek óta kerületi lakosok voltak, akik tevékenyen részt vettek annak idején a kerület Helytörténeti Klubjának a létrehozásában. Szakmai előadásokat tartottak, szerkesztették és írták a XIII. kerületi Helytörténeti Füzeteket… 2007-ben célul tűzték ki, hogy létrehozzák a Budapesti Városvédő Egyesület helyi csoportját. Törekvésüket az Angyalföldért Egyesület vezetősége támogatta, helyet és segítséget nyújtott számukra.

Lehetetlen felsorolni az elmúlt 10 év történéseit, eredményeit, ezért inkább csak néhány jellemző tényt emelek ki a mindennapokból.

A csoport tagjai minden programba úgy kapcsolódnak be, hogy megbeszélik az aktuális téma részleteit, kérdéseket tesznek fel, véleményt nyilvánítanak, időnként vita is kialakul köztük. Egyes tagok vállalkoznak előadásokra. de legtöbbször olyan előadókat hívunk meg, akik az egyes témák szakértői. Kerületünk főépítésze, Arató György már kezdetben védnökséget vállalt csoportunk felett, és meghívott előadóként tájékoztat bennünket, a kerületünket is érintő városfejlesztési tervekről, az értékvédelmi lehetőségekről és tevékenységekről. A Főépítészi Iroda más munkatársai és a kerületi önkormányzat más szakemberei is mindig szívesen jönnek hozzánk, hogy az egyes témákról tájékoztassanak minket. Többször előfordult, hogy a városvédő csoport tagjait felkérték vélemény alkotására egyes építészeti jogszabályok megalkotása előtt, így például az egykori OTI telepre, a jelenlegi kertvárosra vonatkozó új jogszabállyal kapcsolatban vagy Budapest XIII. Kerület Hosszú Távú Fejlesztési Koncepciója megalkotásával kapcsolatban 2013-ban.

A csoport néhány tagja és a díjazottak Borszéki Gyula alpolgármesterrel, Németh Marietta csoportvezetővel

A városvédő csoport tagjai sok segítséget kaptak az Angyalföldi Helytörténeti Gyűjtemény muzeológusaitól, ismereteket szerezhettünk a kerület múltjáról, kutathattunk a könyvtárukban, a fényképtárukban, részt vettünk az új kiállítások megnyitóján, helytörténeti sétákon, emléktáblák avatásán a kerületben. A helytörténeti gyűjtemény fényképtárában olyan különleges, addig nem ismert fényképeket találtunk a közvetlen lakókörnyezetünkről, amelyeket 2011-ben a Budapest100 programban helytörténeti kiállításon is felhasználhattunk az éppen 100 éves Kárpát utca 7/b számú lakóházban. Ezeket a képeket akkor “közkinccsé tettük”, és még az őszi Kulturális Örökség napjain is sokan megnézték.

Díjkiosztás előtt

10 év alatt a Budapesti Városvédő Egyesület Értesítő című lapjában meghirdetett programjainkra a főváros több más kerületéből is jöttek az érdeklődők.

Mi magunk is igyekeztünk jó kapcsolatokat kialakítani a szomszédos kerületek városvédőivel és helytörténészeivel. Sikeresen szerveztünk olyan összejövetelt, amelyre meghívtuk a IV. kerület városvédőit, majd más alkalommal mi tettünk látogatást a Neogrády László Helytörténeti Gyűjteményben, ahol a gyűjteményvezető Szöllősy Marianne avatott be minket Újpest történetébe a kiállításukon.

Zuglóban többen vettünk részt helytörténeti sétákon, és a Városligetben Garay Klára városvédő társunk kiváló vezetésével. Garay Klárát már hagyományosan felkértük környezetvédelmi előadásokra, sőt idén helytörténeti séta vezetésére is.

Az V. kerületben is tettünk helytörténeti sétát, valamint Vizy László építészt meghívtuk a csoportba, hogy az V. kerületről tartson helytörténeti előadást.

Díjátadás – helytörténeti könyv

10 év alatt a Budapesti Városvédő Egyesület több tagja is tartott előadást a csoportunkban. Ezeken az előadásokon mindig nagy érdeklődéssel vettünk részt. Emlékezetes, érdekes előadásokat hallhattunk Millisits Mátétól a legkülönbözőbb témákról. Nagyon tetszett nekünk a XIII. kerület harangjairól és a XIII. kerület bronzöntödéiről 2010-ben tartott előadás, a Zsolnay épületkerámiákról 2015-ben és Baumhorn Lipót zsinagógaépítő tevékenységéről (a mai XIII. kerületben) tartott előadás 2015-ben.

A csoport tagjai közül Németh Marietta csoportvezetőnk tartott több érdekes előadást – többek között a Margitsziget építészeti értékeiről. Múzeumlátogatásokat, helytörténeti sétákat vezetett a XIII. kerületben.

Seressné Döller Márta is több előadást tartott a kerület építészeti értékeiről, az értékvédelem kérdéseiről, a kerület egyes városrészei történetéről, vezetett helytörténeti sétákat a kerületben, és múzeumlátogatásokat a fővárosban. Minden múzeumlátogatásunk az épület történetével, stílusával, építészeti, művészettörténeti értékeivel kapcsolatos rövid előadással kezdődik.

Díjátadás – ajándékkártya

A Budapesti Városvédő Egyesület XIII. kerületi Csoportja az Angyalföldért Egyesület keretein belül működik. Ez az egyesület igényelhet a részünkre pályázati támogatást a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzattól a tervezésünk szerinti egyes célok megvalósításához. Több alkalommal sikeres volt a pályázatunk, de ezen kívül semmilyen más támogatást nem kapunk.

Az utóbbi 3 évben új tevékenységgel bővült a csoportunk munkája. Először a XIII. kerületi Civil Szervezetek Napján hirdettünk meg a helyszínen helytörténeti totót 2016-ban, majd annak a népszerűségét látva a kerületi civil szervezetek tagjainak, és a városvédő csoportunk fennállásának a 10. évfordulóján a kerületünk lakosainak. 2018. február 3-án a XIII. kerületi Civil Szervezetek Napján a RaM-ban sokan és örömmel vettek részt a helytörténeti totónkon. Fiatalok és idősebbek egyaránt. Akik jó eredményt értek el, jutalmat kaptak. A helyes megfejtők száma 25 fő volt.

Helytörténeti totó javítása

Kiemelt jelentőségű volt a városvédő csoportunk jubileuma alkalmából a XIII. KERÜLETI HÍRNÖKBEN MEGHIRDETETT HELYTÖRTÉNETI TOTÓNK. 52 személy vett részt a totóban, közülük 23 személy kapott jutalmat. 12-en ajándékkártyát könyvvásárlásra, 11-en építészeti témájú jutalomkönyvet. A díjkiosztó ünnepségen a díjakat Borszéki Gyula alpolgármesterünk adta át. A díjakhoz szükséges pénzösszeget a kerületi önkormányzattól nyertük el pályázaton.

A 2018. évben ünnepeljük a XIII. kerület születésének a 80. évfordulóját. Ennek az évfordulónak a megünneplése lesz a programjaink központjában.

A Budapesti Városvédő Egyesület XIII. kerületi Városvédő Csoportja az eltelt 10 év alatt törekedett arra, hogy bővítse a kerület lakosainak a helytörténeti ismereteit, kialakítsa a városvédő szemléletüket és a tudatos értékmegőrzésre buzdítva erősítse a lokálpatriotizmust. Úgy gondoljuk, hogy igyekeztünk a lehető legjobban megvalósítani a kitűzött céljainkat.

A XIII. kerületi Városvédő Csoport 10 éves tevékenységéről a visszaemlékezést leírta Németh Marietta csoportvezető és a saját tapasztalatai alapján:

Seressné Döller Márta

(A kiemelt fotó forrása a kep-ter.blogspot.hu Pávák a Kárpát utca 7b-ben című bejegyzése.)