Barion Pixel
Press "Enter" to skip to content

Podmaniczky-nap 2021.

Idén sikerült szinte teljes körűen megünnepelni Város- és Faluvédők Szövetsége (Hungaria Nostra) és a Város- és Faluvédő Alapítvány közreműködésével Podmaniczky báró születésnapját. (Akkor lett volna teljes az ünnepség, ha elhangzottak volna a jelenlegi vagy korábbi díjazottak megszokott előadásai.)

Örömmel állapítottuk meg, hogy a 18-án megtartott ünnepségre a vártnál sokkal többen jöttek el.

Idén kivételesen nem Podmaniczky Frigyes volt a főszereplő, hanem sokkal inkább Ráday Mihály. Elnök Úr a napokban kapta a hírt, hogy megkapta a jól megérdemelt Budapest díszpolgára címet. Az összejövetel jó alkalom volt az ünneplésre, a gratulációkhoz.

A szokásos beszédeket Surányi András, Szöllősi Ferenc  elnök urak és Balogh-Madár Emese Belváros-Lipótváros Önkormányzatának alpolgármestere tartották.

A koszorúzást követően a meghívottak az Egyetemi Könyvtárba mentek, ahol némi vendéglátás várta őket, és természetesen a könyvtár bemutatása sem maradt el, hogy még emlékezetesebb legyen a Podmaniczky-díjak átadása.

Az esemény fő szervezője, Szöllősi Ferenc a frissen díjazottak számára meglepetés programként elintézte, hogy ellátogassanak az éppen felújított Rumbach Sebestén utcai zsinagógába, ahol Baliga Kornél és Kőnig Tamás beszéltek a felújításról.

Végül közreadjuk az ünnepség során Podmaniczky-díjban részesített személyek és intézmények listáját, a laudációkkal:

 1. Ábrahám Vera 

Több évtizede foglalkozik a zsidósághoz kapcsolódó tudományterület néhány kiemelt témakörével, szakirodalma feldolgozásával. Fő vizsgálati területei a néprajzhoz, kultúr- és művelődéstörténethez, a gyász és az elmenetel kérdésköreihez, vallástörténeti fontosságához kötődnek. Feldolgozta Somogy megye zsidó temetőit és a szegedi izraelita temetőt.

Könyvei, publikációi a sírábrázolások, feliratok, kövek sokszínűségével, az egyes jelképek erkölcsi fontosságával foglalkoznak.

Hivatásának érzi múltunk e jellegzetes szegmensének megismerését, megismertetését. Betekintést enged a magyarországi temető-kultúra összességébe, és a zsidó temetői – művészet sajátos, bensőséges világába. Tárgytörténeti kutatásai, ikonológiai elemzései, a kiemelkedő személyiségek bemutatása, a mártirológia kérdésének érintése mind-mind olyan elemek, amelyek egy felelősségteljes, nagyszerű kutató életművének integráns részei.

Megkérem Ábrahám Verát, vegye át Ráday Mihály elnök úrtól a Város- és Faluvédők Szövetsége által adományozott Podmaniczky-díjat.

 1. Bartunek Katalin 

Különleges kisugárzású, segítőkész, erősakaratú ember, a veszprémi régió igazi kulturális követe. 1983-ban települt Erdélyből Gödöllőre, ahol műtermet nyitott, majd a királyi kastély felújítása után rendezvényeket, kulturális programokat szervezett.

Ma álmai megvalósítását már a Veszprém megyei Gyulakeszin folytatja, az általa megvásárolt és felújított „Csigó-malomban”. Munkája nyomán a műemléki védettségű egykori malom a Tapolcai medence, a megye, a Dunántúl kulturális központja lett. A 120 férőhelyes koncertterem és szalon főleg a nyári szezonban fogadja a vendégeket. Terveit nem csak a 2018-ban alapított Csigó Malom Kulturális és Művészeti Központ Alapítvány támogatja, de hazánk olyan elismert művésze is, mint Varnus Xavér orgonaművész vagy Vihar Judit, a Magyar-Japán Baráti Társaság elnöke.

Bartunek Katalin harmonikus egyéniségével igazi kulturális követe a régiónak.

Megkérem, vegye át a díjat Ráday Mihály elnök úrtól.

 1. Dobó Zoltán

Számos teendője mellett fontosnak tartja, hogy városa újra visszakapja a XIX. század végére, XX. század elejére kialakult arcát. A kisvárosi jelleget és identitást igyekszik megőrizni.

Mindent megmozgatott annak érdekében, hogy – első lépésként – a város központi épületei visszanyerjék eredeti homlokzataikat. A könyvtár helytörténeti részlegéből előkerestette a régi fotókat, lakókkal, vállalkozókkal tárgyalt, s minden általuk adott forint mellé az önkormányzat forintjait is odatette, hogy a felújítások megvalósulhassanak. Öt év alatt 12 épület szépült meg, a lehető legjobban ragaszkodva a történelmi hűséghez. Emellett számos park, a barokk szentkút és hosszan sorolhatnánk, mi minden köszönheti neki megújulását.

Emellett segíti a civil szervezeteket, számít véleményükre és munkájukra. Mindenkor segítőkész, közösségért tenni akaró és tenni tudó ember.

Tapolca város Polgármestere 2014 októberében nyerte el a város bizalmát, s ezt a bizalmat – nem ok nélkül – azóta is bírja.

Felkérem Dobó Zoltán polgármester urat, vegye át a kitüntetést elnök úrtól. 

 1. Kolundzsija Gábor 

Urbanista pályafutása során számos fejlesztési, rendezési terv és kutatás résztvevője volt. Megalakulása óta szervezi a magyar Urbanisztikai Társaság Budapesti és Pest Megyei Területi csoportja rendezvényeit. E minőségében kezdett foglalkozni eleink nagyszerű alkotása, a budapesti dunai rakpartok védelmével.

Amikor a 2005-ben általa összeállított védési dokumentációt 2006-ban eljuttatta a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalhoz, rakpartmű megvédésére még világviszonylatban sem volt példa. Öt év elteltével, 2011 augusztusában végül megjelent a nemzeti erőforrás miniszter rendelete, amely védelem alá helyezte a budapesti dunai rakpartokat.

Azóta számos látványos kiállítást rendezett, majd 2019-ben kötetben gyűjtötte egybe az egyre bővülő és mélyülő ismereteit. A rakodópart kövei látványosan mutatja be a folyamszabályozás és a városszabályozás kapcsolatát, és szakmai alapossággal mutatja be a rakpartok kialakítását, de úgy, hogy a szélesebb közönség figyelmét is felkeltse.

Megkérem Kolundzsija Gábor urat, vegye át a díjat!

 1. Miakich Gábor

A Szentendréhez kötődő személyek, események, építmények évfordulóihoz kapcsolódó naprakész ismeretek összefoglalását és azok feltöltését az internet világába már évek óta folyamatosan végzi. Így a közösségi médiában, a Facebook-on történő – szinte napi – megjelenéssel a szülőföldhöz kötődés XXI. századi megoldásának aktív, lelkiismeretes szervezője és kivitelezője. Jelenleg is több civil szervezet munkájában vállal szerepet. Mindennapi, jelentős időt igénylő kutakodó munkájának eredményét teszi nyilvánossá nem csak a helyi közösség, hanem a település iránt érdeklődő hazai olvasók számára is.

Kérem Miakich Gábor urat, vegye át a kitüntetés a Hungaria Nostra elnökétől. 

 1. Nagy Attila

1997 óta tagja a Debreceni Városvédő és –szépítő Egyesületnek, oroszlánrészt vállalt a Város és Faluvédők Országos Találkozója előkészítésében is. Ő volt a kiállítások fő szervezője, sőt, saját anyagaiból kiállítást is rendezett.

Tősgyökeres debreceniként és orvosként – éles szemű közíró, helytörténeti kutató, várostörténeti könyvek, művelődéstörténeti és történelmi kiadványok, régi és új képeslapok, naptárak írója és kiadója.

Több mint két évtizede figyeli az ország és Debrecen fejlesztését, kritikus szemmel. Az e témában írt könyveivel már országos ismertségre is szert tett.

Felkérem Elnök Urat, adja át a díjat Dr. Nagy Attila úrnak.

 1. Nagy Gábor

1993-ban családi vállalkozásként hozta létre a Selena Kft. Iusta Temetkezési Szolgáltatást, melynek azóta is tulajdonosa és ügyvezető igazgatója. Napjainkra már 10 jászsági temető teljes körű üzemeltetését végzik, és jelentős szerepet játszanak a temetővédelemben is.

Kiemelt feladatnak tekinti a temetők zöldfelületének megőrzését, valamint azon sírkertek (védett temetőkert, szovjet katonai sírkert, világháborús sírkertek), sírok ápolását, amelyekben olyan személyek nyugszanak, akik életükben jelentős és tiszteletet kiváltó szerepet vállaltak a közéletben. E munkában szorosan együttműködnek a jászberényi Városvédő és Szépítő Egyesülettel. Jelenleg azon fáradoznak, hogy a Jászberény temetőiben nyugvó jeles személyek sírjai városi védelem alá kerüljenek. Ez a közös munka kitűnően példázza egy magánvállalkozás és egy civil szervezet eredményes együttműködését.

Kérem Nagy Gábor urat, vegye át a kitüntetést.

 1. Próder István 

Hosszú vegyészi pályafutását követően – már a várpalotai Magyar Vegyészeti Múzeum munkatársaként– az ipartörténeti dokumentációs anyag gyűjtését és feldolgozását végezte 1995-ig. Kutatásai során elsősorban a magyar vonatkozású kémiai technológiákkal foglalkozott. Munkájához tartozott a kémia-és vegyipartörténeti események gyűjtése, kiegészítése és a Magyar Kémikusok Lapjában való rendszeres közlése is. Munkájára az igényesség, az aprólékos precizitás, a határidő pontos betartása jellemző.

A várpalotai Városszépítő és-védő Egyesületnek 2001 és 2007 között, két cikluson át volt elnöke, 2012-ig vezetőségi tagja, ellenőrző bizottsági elnök volt. Jelenleg is aktív, előadások, városnéző séták és publikációk alkotják tevékenységi körét, melyekkel a várpalotai Városszépítő és-védő Egyesület munkáját segíti.

Tisztelt Elnök Úr! Kérem, adja át a díjat Próder István úrnak!

 1. Tóth Tibor 

Jászfényszaru és a Jászság kulturális életének egyik meghatározó egyénisége. Neve elválaszthatatlanul összeforr a jászsági civil mozgalom kialakulásával és megerősödésével. 1993-ban egyik kezdeményezője volt a Fényszaruiak Baráti Egyesülete megalapításának, amelynek azóta is elnöke. A FÉBE napjainkban is kiválóan működő civil közösség, működésüket kiemelkedő hagyományápoló, városvédő, értékteremtő és értékmegőrző tevékenység jellemzi.

Széleskörű kapcsolatot tart fenn a Jászság kulturális intézményeivel, hagyományőrző és civil közösségeivel. Különösen nagy múltra tekint vissza a Jász Múzeummal való együttműködése, amely révén számos szép közös munka valósult meg az elmúlt évek során.

Nevéhez fűződik számos köztéri szobor, emlékkert, emléktábla megvalósítása, helytörténeti kiadványok írása, kiadása és a helyi Értéktár megalapítása.

Tóth Tibor egész eddigi életét a kultúra, a hagyomány és a városvédelem szolgálatába állította, munkálkodása példaértékű mindnyájunk előtt.

Kérem, szíveskedjen átvenni a kitüntetést!

 1. Túri Török Tibor 

Muzeológus, szobrász, Budapesten született. Életét a rajz, a grafika, a festészet és az írás, az utóbbi években a szobrászat határozzák meg. Elismeréseit a nemzeti hagyományok ápolásáért kapta: Pro Cultura-díjas, a Rákóczi, majd a Kossuth Szövetség pedig aranydiplomával jutalmazta tevékenységét.

Veszprém megye városaiban, Budapesten és külföldön is számos köztéri műve látható, Sümeg városát pedig Kisfaludy, Petőfi és Kossuth dombormű, valamint Ramassetter és Simon István mellszobor elkészítésével és odaadományozásával tette gazdagabbá.

Sümeg városa a Podmaniczky díjra való felterjesztésével köszöni meg ez irányú tevékenységét és nagyvonalúságát.

Megkérem Túri Török Tibor urat, vegye át az elismerést!

 1. Ujvári Tamás 

A település szülötteként pedagógus szüleitől már gyermekkorában megismerte városa értékeit, látta azok megújulását, és most aktívan dolgozik azon, hogy méltó megőrzésükkel tovább tudjuk örökíteni azokat utódainkra.

Jelentős szerepet vállal a város kulturális közéletében, különösen kiemelkedő a COVID-19 járvány alatti intenzív kapcsolattartáskialakítása a történelmi hely iránt érdeklődőkkel az interneten keresztül. Már a korlátozások 2020 tavaszi bevezetésekor elindította a kastélyhoz és Gödöllő műemléki építményeihez kapcsolódó, videó felvételekre alapozott internetes ismertető sorozat elemeinek elkészítését. Jelentős szerepe volt Grassalkovich Antal szobrának a kastély előtt történő elhelyezésében is.

Kérem dr. Ujvári Tamás urat, vegye át a díjat a Szövetség elnökétől!

 1. Gödöllői Királyi Kastély Múzeum

Az éppen 25 éve megnyitott kastély színvonalas állandó és időszaki kiállításait egy negyedszázad óta eredményesen tevékenykedő közösség dolgozta ill. dolgozza ki és rendezi meg.

A Kastélymúzeum közösségének érdeme, hogy az épület tudományos-műemléki kutatásával elvégzi a felújítások tudományos-szakmai megalapozását, részben külső szakemberek bevonásával. A Múzeum emellett az építészeti hitelességet kiegészítő tárgyi emlékanyag gyűjtésének és restaurálásának folyamatos gondozója. Ebbe a körbe éppúgy beletartozik a kastély egykori műtárgyállományának és felszerelésének gyűjtése, mint az épület tartozékainak restaurálása, rekonstrukciója.

Mind az állandó mind az időszaki tárlatok témái között dominál az építészeti-műemléki értékek és az építészettörténeti jelentőség bemutatása.

A közösséget pedig, amelynek e jelentős eredmények köszönhetők: Dr. Papházi János (múzeumvezető), Faludi Ildikó (muzeológus), Kaján Marianna (muzeológus), Kovács Éva (muzeológus) és Bartha Veronika (múzeumi titkár) alkotják.

Kérem képviselőjüket, vegye át az elismerést Ráday Mihály úrtól!

 1. Sándor Tibor

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest gyűjteményének vezetője, immár három évtizede. A Gyűjtemény, a főváros múltjának páratlanul gazdag tára a legváltozatosabb érdeklődésű közönséget vonzza; ezért a vezetésével a stábszemélyre szabottan segíti a hozzájuk fordulókat a hatékony kutatás érdekében. Egy társadalmi szervezet projektjében hajléktalanokat is tanítottak, akik aztán a lakásfoglaló mozgalmak történetét dolgozták fel.

A hagyományos könyvtárosi tevékenyég ellátása mellett szakmai irányításával zajlik a helytörténeti, városismereti gyűjtemény digitalizálása. A legszélesebb nyilvánosság elérése érdekében a feldolgozott könyvtári anyagot a sajáton kívül a más intézményekkel közös szakmai felületeken is hozzáférhetővé teszik, amely a járvány idején segítette a kutatókat.

A főváros múltjának szerelmeseit összefogó Nagy Budapest Törzsasztal tevékenységében annak alapításától kezdve aktívan részt vesz, a Budapest folyóirat szerkesztőségében a lap megszűnéséig szerkesztette az archív képanyagot. Szerkesztett több helytörténeti kötetet, rendezett város- és fotótörténeti kiállításokat, rendszeresen ír recenziókat fotókiadványokról.

Megkérem Sándor Tibor urat, vegye át a díjat! 

 1. ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága

Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság az UNESCO nemzetközi civil szakmai szervezetének magyar tagjaiból alakult 1972-ben. .Célja, hogy minden lehetséges módon előmozdítsa, segítse a műemlékek és műemlékhelyszínek megőrzését, bemutatását, méltó használatát. Tagjai a magyar műemlékvédelem meghatározó szakemberei.

Rendezvényeik, a Műemléki Világnap, az Országos Műemléki Konferencia, a Békési Népi Építészeti Tanácskozás, vagy azidén 50. alkalommal megrendezésre kerülő Román András Műemlékvédelmi Nyári Egyetem és a szakbizottságokhoz kötődő konferenciák, kiállítások, előadás-sorozatok az örökségvédelemmel, településvédelemmel foglalkozó szakemberek és a város- és faluvédő egyesületek tagjai számára egyaránt kiemelkedő értékű szakmai események.

Kiadványai nélkülözhetetlenek az örökségvédelmi munkában. A Bizottsági állásfoglalások korrekt szakmai útmutatást jelentenek a szakmagyakorlók, civilek, beruházók, kormányzati szervek számára hazai műemlékvédelmi kérdésekben. Az ICOMOS Híradó az egyesület tevékenységéről nyújt folyamatos tájékoztatást.

Az általuk alapított díjak az állami elismerésekkel azonosan megbecsült kitüntetések.

Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága Város- és Faluvédők Szövetségének legfőbb szakmai támasza, tagjai a Szövetség munkájában is aktív szerepet vállalnak.

E négy évtizedes együttműködést, a nemzeti épített és természeti örökség megőrzéséért végzett munkát a VFSZ Országos Választmánya Podmaniczky-díjjal köszöni meg.

Megkérem dr. Nagy Gergelyt, az ICOMOS MNB elnökét, vegye át a díjat!

One Comment

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .