Ide kattintva a Budapest Archcív c. kiállításukról írt beszámolónkat olvashatják el.

Meghívó a Budapest Archív kiállításra

 


A „BUDAI VÁR ÉS KÖRNYÉKE KÖZLEKEDÉS FEJLESZTÉSE” KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0027 PROJEKT KERETÉBEN MEGKEZDŐDIK A VÁRI LIFTEK ÉPÍTÉSE.

Akadálymentesítés, a Vár járműforgalmának csökkentése és a Várnegyed elérhetőségének javítása – ez a három fontos célkitűzés jellemzi a Budavári Önkormányzat közlekedésfejlesztési projektjét. E célkitűzések megvalósítását segítik azok a liftek, amelyeket a Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése projekt keretében a Gránit lépcsőnél, a Murad pasa bástyánál és az Iskola lépcsőnél alakítanak ki a jövő év tavaszára.

Eredménnyel zárultak a vári liftek létesítésére kiírt közbeszerzési eljárások. A szerződéskötés és a munkaterület átadása után a munkálatok már október hónapban megkezdődnek mindhárom területen.


Az Újbuda Tv Útravaló műsorában a Budapesti Városvédő Egyesület Templomtörténeti csoportjának vezetőjével, Fabó Beátával láthatnak interjút a Budapest templomai. XI. kerület. Újbuda című új könyv kapcsán.


Szüret a Svábhegyen

Minden hónap közepén, amikor megérkezik a Budapest című folyóirat, azonnal kézbe veszem és a vezércikket elolvasom. Talán rossz szokás, mert nincs a végén sportoldal, nem tudom, így alakult. A mindenkori szeptemberi szám az egyetlen kivétel, amikor nem ezzel kezdek, hanem a hagyományos svábhegyi szüret programját keresem, hogy naptáramba beírjam az időpontot, nehogy lemaradjak róla. Ez történt most is, így mi sem volt természetesebb, mint október 3-án pénteken, már délután egy órától a Jókai-kertben élveztem a gyönyörű napsütést és a nyüzsgést. Mert a szereplőkön kívül, a kezdésre bizony vagy másfélszázan már ott voltunk. Ez a szám aztán, az idő előre haladtával, folyamatosan növekedett. Bár a rendezvény koreográfiája hagyományosnak mondható, mégis minden évben akad valami új, valami izgalmas meglepetés is…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A szüret talán legbájosabb színfoltja az egykori tulajdonosok, Laborfalvi Róza és Jókai Mór alakjának megidézése Saly Noémi és Tóth Yózsi játékos előadásában. A „Róza lelkem” és a „drága Móricom” évődése élénk figyelmet, derűltséget és lelkes tapsot vált ki mindenkor a közönségből. A műsor most is változatos, ügyes táncosok, kamarakórus és hagyományőrző dalárda, természetesen valamennyien, német nemzetiségi körökből. A délután a kadarkaszőlő puttonyokban való behordásával érte el csúcspontját, amit aztán taposás követett. Itt kell kiemelnem azt a nagyszerű kezdeményezést, amelyik lehetőséget teremt minden évben a legfiatalabb korosztálynak is a szüreti élmények kézzel, pontosabban lábbal foghatóvá tételében, ugyanis kisebb kádakban a vállalkozó szellemű gyermeksereg, az odakészített kis gumicsizmákban taposhatja a kék fürtöket, tocsoghat kedvére annak levében. Élnek is a lehetőséggel, még azon az áron is, hogy ruhájuk bizony, maradandó emlékként őrzi a hegy levének színét

A műsor után a hagyományos felvonulás vette kezdetét, amikor is a jelenlévők szemrevételezték a mintegy 900 oltványos Kadarkáink Kertjének állományát. Volt áldásosztás, Pest-Buda panorámájában való gyönyörködés, harmonikaszó. Miután a kötelező, de rendkívül látványos rítuson túlestünk, jött a szüret talán legvidámabb része, a jól végzett munka utáni eszem-iszom. Kóstolhattunk itt kadarkát, friss mustot, ehettünk lilahagymás zsíroskenyeret, közben húzta a cigánybanda, dolgozott a cimbalmos, de húzta a harmonikás is, szólt a nóta, az idő és az itókák fogyásával arányosan, egyre lelkesebben, egyre vidámabban. Többen táncra is perdültek, de ez természetes is, egy ilyen fergeteges szüreti mulatságban…

Hasznos és kedves ötlet volt a Budapesti Városvédő Egyesület – mint társrendező – kitelepülése ide a kertbe ezen a délutánon, ugyanis a Nagy Budapest Törzsasztal tagjainak gondos kezemunkáját és szellemi kincseit őrző „Budapest könyvek” sorozat még fellelhető korábbi és legújabb kiadásának példányait kínálták a város története iránt érdeklődőknek, olvasni vágyóknak. Fogytak is ezek a könyvek, egyes kötetek helyett a későn jövőknek, már csak az Egyesület címe jutott, ahol azokat a szűkös készlet erejéig, a majdan korán kelők, még megvásárolhatják…

Amiről külön is szólnom kell, az a Kadarka Kör és annak kadarnagyjai és kadarnagysádjai, élükön a főkadarnaggyal, Dr. Buza Péter várostörténésszel, kedves barátunkkal. Mert ugyan szépszámú támogatója volt, van és reményeim szerint lesz is ennek a kezdeményezésnek, az évenkénti kadarkaszüretnek, a Budai Vörös feltámasztásának, de egy biztos, ilyen derék, lelkes és önzetlen emberek nélkül, mindez nem jöhetne létre. A város polgárainak tisztelete és köszönete illesse őket mindezekért!

Bartos Mihály


 A HVG-ban interjú jelent meg a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal korábbi elnökével, Varga Kálmánnal. A cikk – tudomásom szerint – a lapban olvasható el, a neten nem.

Ajánlom. RM

 

HVG HETILAP 

2014\36. SZÁM

MŰEMLÉKVÉDŐ

Varga Kálmán:

Szakmai véleményt nélkülöző

politikai őrület”

 


A Fővárosi Közgyűlés többsége 2014. június 30-i ülésén megszavazta a Városliget be-, avagy átépítéséről, a Múzeum-liget létesítéséről szóló előterjesztést.

 

Tisztelt Olvasóink a Közgyűlés ezzel foglalkozó részének teljes és hiteles jegyzőkönyvet itt olvashatják.

 Koszorúk „Budapest vőlegényének”

Ünnepeltük a 190 éve született a városvédők nagy elődjeként tisztelt Podmaniczky Frigyest.

Koszorúzott pénteken Pesten, a Ferenczy utcai szülőháznál a budapesti egyesület, az országos szövetség, az alapítvány és az V. kerületi önkormányzat, szombaton Aszódon, a kastély fölötti evangélikus templomnál – a Podmaniczky család több leszármazottjának és a helyi hagyományőrzők társaságában – az ország különböző pontjairól összegyűlt Podmaniczky-díjasok csapata.

 

‘/>

 

 

 

 

Beszédet mondott az első nap Karsai Károly, egykori belvárosi polgármester, aki a Fővárosi Közmunkák Tanácsa tekintélyes vezetőjének, a millenniumi Budapest-arculat elsőszámú megteremtőjének tevékenységét állította példaként a maiak elé, és Ráday Mihály, aki az akkori városegyesítés szükségességét és hasznát vetette össze a mostani, a fővároson belül ésszerűtlenül megosztott hatáskörök okozta ellentmondásos állapottal. Másnap ugyancsak ő a legendás személyiségnek nyughelyet adó templomnál hangsúlyozta a funkció nélkül maradt értékes régi épületek – mint Aszódon több másik között a Podmaniczky-kastély – jövőjéhez a rendbetételt és az ésszerű hasznosítást lehetővé tévő jogi és gazdasági szabályozás fontosságát. A koszorúzás után a templomban Lőrincz Csaba lelkész mutatta meg, a Podmaniczky-emléktábla hét évvel ezelőtti avatása óta hogyan sikerült megújítani a templomot, majd Bokor Jutta pazar hangja Wagner-dalokkal töltötte meg a templom belső terét, végül Czaga Viktória villantott fel a nagy várospolitikus, közéleti személyiség életéből számos érdekes mozzanatot.

A templomkerti étkezés, trécselés után a vendégek Baliga Kornél kalauzolásával megtekinthették az üres, lezárt Podmaniczky-kastélynak legalább az egyik szárnyát, benne az egyszer már restaurált, de a kezdő romlás jeleit mutató, nagyszerű fal- és mennyezetfestményekkel ellátott díszteremmel.

Névadójuk Podmaniczky, de Júlia

Az aszódiak egyik hagyományőrző társasága, amelyik képviseltette tagságát a helyi ünnepségen, a báró Podmaniczky Júlia nevét viselő civil szervezet. „Azzal a céllal alakult meg öt évvel ezelőtt, hogy felelevenítse és megőrizze a Podmaniczky család szellemi örökségét a városban” – kaptuk a tájékoztatást Szilágyi Zita Mária elnöktől. A névadó nővére volt Frigyesnek és második felesége báró Jósika Miklós írónak. Júlia maga is foglalkozott irodalommal, s mélyen elkötelezett volt a nőnevelés, a magyar családokban a nevelésben betöltött női szerepek fontossága iránt. Az elnöknő szavai szerint a haza iránti hűség, a szabadság, a szerelem magasztos értékek voltak az íróházaspár életében, s ezek segítettek számukra irányt szabni az egyesületi jövőkép és feladatkör meghatározásában.

Az egylet a hagyományos női szerepeket kutatja, vállalja is. (A névadó Júlia, amikor férjével 1849-ben száműzetésbe kényszerült, arisztokrata volta ellenére Brüsszelben csipkeboltot nyitott.) Felkutatja például a régi, a családon belül szívesen végzett női kézművesség – mint a csipkekészítés, varrás, kosárkészítés, horgolás – nyomait a Galga menti településeken. Segít a háztartásszervezésben, az egészséges életmód elterjesztése érdekében a biokertek kialakításában. Tagjai közt jeles alkotókkal, népművészekkel igyekeznek elérni, hogy a fiatal asszonyok, lányok visszataláljanak az alkotás öröméhez, s például a bolti tömegáru helyett a karácsonyi, a húsvéti díszeket maguk készítsék.

Búcsú Czétényi Piroskától

 

Elköszöntünk Czétényi Piroskától

 Búcsú Czétényi Piroskától

Nagyszámú barátja, tisztelője vett részt csütörtökön a közelmúltban, nyolcvanéves korában elhunyt Antalné dr. Czétényi Piroska budapesti búcsúztatására rendezett szentmisén a belvárosi Szent Mihály templomban. Egyesületünkben az 1983-as alapítástól hosszú időn keresztül töltött be alelnöki tisztet, s szakértelmével, mind az ügyekre, mind az ügyekkel foglalkozó személyekre irányuló figyelme, kedvessége által meghatározó szerepe volt a közösség életében.

Czétényi PiroskaÉletútja, lexikonszerű szárazsággal, pár mondatban az alábbiakban foglalható össze. Rövid tervezői és kivitelezői tevékenység után 1959-től a Budapesti Műemléki Felügyelőség munkatársa, 1972-92 között vezetője. 1983-tól a Budapesti Városvédő Egyesület alelnöke, 1995-től az Újpesti Városvédő Egyesület tiszteletbeli tagja.1989-től az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Régészeti Műemlékhelyek, 1998-tól az UNESCO Világörökség Magyar Nemzeti Bizottságának tagja és a Magyar Építész Kamara Műemlékvédelmi Tagozatának elnöke. A Budapesti Műszaki Egyetem Francia Tagozatán 1993-tól magyar építészet- és urbanisztikatörténetet tanít, francia nyelven. Tevékenységét kitüntetések sora kísérte, így a Magyar Műemlékvédelemért díj, a Reitter Ferenc-díj, a Podmaniczky-díj, a Forster Gyula-díj, a Gerő László-díj.

A mise előtt János fia köszönte meg a megjelenést a templom padjaiban helyet foglalt részvevőknek, és tájékoztatta őket, hogy édesanyja temetésére annak kedves falujában, a Tisza-menti Nagykörűben kerül sor, július közepén.

Szöllősi Ferenc

Megemlékezések >>


Veli bej bemutatkozott

Veli bejtől a ferences mártírokig

A Szent Lukács fürdő egykori kápolnájában tartottuk meg a második kerületi emléktáblák gyűjteményét ismertető kötet bemutatóját. A Budapesti Városvédő Egyesület helyi csoportjának ötéves munkával elkészült művét Ráday Mihály elnök követésre érdemes példaként állította a megjelentek elé. Tőry Klára, a munka kezdeményezője és végig egyik irányítója egyebek között kifejtette, hogy miért nem minden nevet tartalmazó fali tábla minősül emléktáblának. Utána a fürdő vezetője, Éva Mariann a legendás épületben találhat emléktáblákhoz kalauzolta el a részvevőket, akiknek ezt követően a szomszédos Veli bej fürdőben Palotásné Belloni Eszter, a fürdőt működtető irgalmasrendi kórház építésze mutatta meg a kötet egyik címadó emléktábláját. Végül akinek kedve volt még további sétához, Tőry Klára vezetésével megnézhették a környék érdekes emléktábláit.

A kötet még aznap elkerült a könyvheti rendezvények helyszínére, s folyamatosan kapható az egyesület titkárságán 1500 forintos áron.


A kötet még aznap elkerült a könyvheti rendezvények helyszínére, s folyamatosan kapható az egyesület titkárságán 1500 forintos áron.

 


 

Magyar Narancs cikke

A Magzar Narancs cikke a tiltakozásról

nepszava

A Népszava cikke a tiltakozásról

Nyílt levél a Városligetért

Nyílt levél a Városligetért

Az ATV Start vendége Várnai László önkormányzati képviselő, Civilzugló Egyesület és Ráday Mihály a Budapesti Városvédő Egyesület elnöke.


 

Te szedd!Túlszárnyaltuk Európát szemétszedésben!

Budapest, 2014. május 12. – Kitett magért az ország: mintegy másfél milliárd forint értékű munkát végeztek el a TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért akció résztvevői három nap alatt. Az immár negyedik – eddigi leghosszabb – szemétszedési akcióra majd 120 ezer önkéntes jelentkezett előzetesen. A több mint 1800 helyszínen – a korábbi években lezajlott akciók során szerzett tapasztalatok alapján becsülve – 180-200 ezer ember szedhetett szemetet. Az akció második napján, a „Tisztítsuk meg Európát!” („Let’s Clean Up Europe!”) program keretében május 10-én nemcsak itthon, hanem az Európai Unió összesen 16 tagállamában és öt közösségen kívüli országban is tettek környezetük megtisztításáért az önkéntesek, akik a legtöbben hazánkban vettek részt az akcióban.

Folytatás >>

 


Emlékérem dr. Horváth Péternének

 

A Schlick gyár története2014. április 18-án Forster Gyula-emlékérmet kapott dr. Horváth Péterné, aki a Budapesti Városvédő Egyesület Várostörténeti csoport tagjaként a főváros építészeti értékeinek bemutatására rendszeresen vezet sétákat, amelyen mindig nagyszámú érdeklődő vesz részt. Előadásokat tart várostörténeti témákban, 2002 óta a Kulturális Örökség Napjain nemcsak budapesti, de Pest környéki települések (pl. Leányfalu, Pomáz) értékeinek bemutatására is szervez helyi értékeket bemutató sétákat. A Schlick Ignác által alapított vasöntöde történetének és az ott készült épületszerkezeti elemek sorsának lelkes kutatója. A XIII. kerületi Helytörténeti füzetek sorozatában kutatásai alapján jelent meg a Schlick Ignác vasöntő és a Schlick-gyár története című füzet. Kezdeményezője volt a XVIII. kerület Váci út 45. számú épületen emléktábla elhelyezésének, amely a Schlick-féle vasöntöde jelentőségét hirdeti. 2005-től jelentős publikációs tevékenységet folytat, a Budapesti Városvédő Egyesület Értesítőjében jeles évfordulók kapcsán jelennek meg írásai.


Keramitkockát vegyenek!

Egy falusi templom átépítése során "fennmaradt" egy nagyobb felület szép, régi, 20. sz eleji keramitkocka, különféle - de egy készletet alkotó - mintákkal. Szerintem van vagy 30 m2

Az jutott az eszembe, hogy régen a bp-i műemlékfelügyelők folyton molesztáltak minket azzal, hogy tudunk-e valahonnan akár csak 1-2 m2 bontott keramitlapot, mert fővárosi lépcsőház-megújítások során szeretnék felhasználni.

Na, ennek az apró és igen szegény gyülekezetnek pont lenne eladó...

Kérlek, ha van módod, a Bp-i városvédők között kérdezd már körbe, van-e esetleg szüksége valakinek ilyesmire? Képek csatolva! Paszternák István <szepmives@gmail.com>


A nagytétényi kastély rekonstrukciójának mielőbbi megindítása és az itt elhelyezett bútortörténeti múzeum kiállítási anyagának megőrzése érdekében, a helyi civil szervezetek – közöttük Egyesületünk Promontor-Tétény munkacsoportja is - "Felhívás"-sal fordultak a 18. számú országgyűlési választókörzet képviselőjelöltjeihez:

 Budapest 18. számú országgyűlési választókerület egyéni képviselőjelöltjeinek!

[...] Sajnálattal értesültünk arról, hogy az évek óta esedékes rekonstrukciós munkálatok ebben az esztendőben sem indulnak meg. Nincs határozott, felelős ígéret arra sem, hogy belátható időn belül ezen a területen bármi érdemi változás történik. Ugyanakkor mélységes megdöbbenéssel értesültünk arról, hogy – a múzeumokat, illetve közgyűjteményeket érintő új jogszabályok alapján –, az itt kiállított bútortörténeti anyag egysége is veszélybe került. [...]

A teljes nyílt levél ide kattintva olvasható >>

 

Ybl bicentenárium 2014

1814 április 6-án született Ybl Miklós. Gazdag életműve nemzeti és európai érték.  A tervek szerint közel kétszáz program várja országszerte az érdeklődőket az Ybl Miklós születésének 200. évfordulója alkalmából életre hívott,

„2014 Ybl bicentenárium – Magyar Építészet Éve”

rendezvényein.

A bicentenárium honlapját ide kattintva lehet megtekinteni.

 


Ablak a múltra

Volt is, ami van. Egy-egy mai városkép összevetése hajdani valójával élvezetes szórakozás. Ennek remek változatát készítette, készíti évek óta a fotós Kerényi Zoltán. Kéttucatnyi település, táj részletei láthatóak már Ablak a múltra címmel közreadott gyűjteményében, a mai látványba illesztve egy-egy, különböző időpontból származó régi felvételt. Itt nézhetők meg a budapestiek:>

Kerényi Zoltán budapesti képei

Kerényi Zoltán budapesti képei


Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emlékhelyei

Események és helyszínek. Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emlékhelyei

  A borítón olvasható:  "Merre néz Jellačić Zágráb főterén, miért dobta a hóba a keresztet Imre atya Branyiszkónál, hol sebesült meg Görgey Artúr, mi történt Nagyenyednél, hogyan kerültek elő a vízaknai csata holt honvédei a sóbányából? Megannyi érdekes ember és történet! Tizennégy éven át jelentkezett a Magyar Televízió képernyőjén „Ráday Mihály és Katona Tamás műsora” hogy megismertesse és megszerettesse 1848/49 történetét, hőseit, s arra buzdítson, hogy minél többen érezzék fontosnak a meglévő emlékhelyek, sírok jókarbantartását, gondozását határainkon innen és túl, beleértve olyan helyeket is, mint Szicília, Törökország, Anglia, vagy éppen az Egyesült Államok. A több könyvre tervezett mű – részben követve az egykor volt televíziós műsort, részben, amikor kell, eltérve attól – bemutatja az emlékhelyek sokaságát, továbbá a 48-as nemzedék katonai és diplomáciai tevékenységével, majd az emigrációval kapcsolatos helyszíneket is, a legnagyobbak élettörténetét, munkásságát is sorban, történetről történetre, szóról szóra, képről képre, kötetről kötetre. Íme az első…"     Itt pedig egy mintalevél, ha egyetértesz (csak egy CTRL+C CTRL+V! :), de  természetes, hogy  saját véleménnyel alakítható és kiegészíthető: Főpolgármesteri Hivatal Városépítési Főosztály Tisztelt Városépítési Főosztály! Tisztelt Finta Sándor főosztályvezető úr! Tisztelt Főpolgármesteri Hivatal! Tisztelt Tarlós István főpolgármester úr! Tisztelt Fővárosi Közgyűlés! Ezúton szeretnék véleményt nyilvánítani a Városligeti Építési Szabályzat készítésének (Budapest XIV. kerület, Hungária körút - Kacsóh Pongrác út - Hermina út - Ajtósi Dürer sor - Dózsa György út - Magyar Államvasutak Zrt. 29737 és 29734/3 helyrajzi számú területe által határolt területre vonatkozó) partnerségi egyeztetésében. 1. A Városligeti Építési Szabályzat tervezete még nem megismerhető, így a konkrét tervezett szabályokkal kapcsolatban vélemény kialakítása nem lehetséges. 2. A készülő szabályzat alapjául szolgáló elképzelések nem veszik figyelembe Budapest lakosainak érdekeit. Csupán valamiféle elképzelt - bár semmilyen konkrét vizsgálattal nem megalapozott - turisztikai fejlesztés, a turizmus vélt erősítésének igénye áll ennek a 150 milliárd forintnyi közpénzből megvalósítani tervezett hatalmas beruházásnak a hátterében. Kérem, hogy a Városliget szabályozása kapcsán vegyék figyelembe, hogy ez a park a város kevés zöldterületeinek egyik legfontosabbja, Pest tüdeje, a VI, VII., XIII. és XIV. kerületi lakosok pihenőkertje, játszóhelye, rekreációs és sport tevékenységeket kiszolgáló területe. Nincs alternatívája ezeket a funkciókat illetően. A város megválasztott vezetőinek, képviselőinek és a város hivatalai dolgozóinak elsősorban a város lakóinak érdekét kell szem előtt tartaniuk. A város lakóinak pedig az az érdeke, hogy kellemes, élhető környezet, jó levegő vegye körül őket, az egészségüket megőrizzék, sportoljanak, a városban is megélhető természetben játszanak, pihenjenek. A város lakóinak nem érdeke egy hosszú évekig, valóságoshoz közeli becslés alapján egy évtizedig tartó építkezés a kedvenc parkjukban. A város lakóinak nem érdeke, hogy turisták millióit vonzzák érthetetlen okokból a szabadidős tevékenységeik legfőbb helyszínére. A város lakóinak nem érdeke, hogy több száz fát vágjanak ki azért, hogy múzeumot, mélygarázst építsenek a helyére. A város lakóinak nem érdeke, hogy tudásközpontot építsenek a szánkozó-, napozódombjuk helyére. A város lakóinak az az érdeke, hogy karbantartsák, felújítsák, jó állapotban megőrizzék a zöldfelületet, fákat, sétányokat, sportpályákat, játszótereket. A város lakóinak az az érdeke, hogy kitiltsák az átmenő autópályaforgalmat a ligetből, hogy rendezett, parkon kívüli parkolási lehetőségek álljanak rendelkezésre. A város lakóinak az az érdeke, hogy csökkenjen a parkba épített épületek száma, különösen a használaton kívüli, alig használt vagy a park funkcióitól idegen használatú épületek száma. 3. Kérem a fentiek alapján, hogy a) ne tegyék lehetővé új múzeumépületek építését a Városliget területén, b) gondoskodjanak a Petőfi csarnok és a HUNGEXPO épületek bontásáról, helyükön a park kiegészítéséről, fák ültetéséről, füvesítésről, c) bontassák le az Állatkert és a Széchenyi Fürdő szomszédságában lévő bódévárost és rendezzék a területét d) rekonstruálják a Városligeti tavat, tegyék lehetővé a Vajdahunyad vár körbecsónakázását, e) zárják le a Kós Károly sétányt a gépjárműforgalom elől, zárják le az M3 autópálya Városligetbe vezető csomóponti ágait a közforgalom elől, f) tiltsák ki az átmenő gépjárműforgalmat a Városligeti körútról, g) tegyék lehetővé a Dózsa György út mentén a felszíni parkolók helyett mélygarázs építését zöldtető kialakításának kötelezővé tételével, h) biztosítsák a gyalogos és kerékpáros kapcsolatot a XIII. kerület irányába, i) határozzák meg a Városliget területén a maximális beépítettséget 5%-ban, j) határozzák meg a Városliget területén a kötelező minimális zöldfelületet 80%-ban k) akadályozzák meg a Városliget telkének felosztását, kisebb telkek kialakítását. 4. A szabályozási kérdéseken túlmenően fontosnak tartom a park fenntartásának biztosítását. Ehhez szükség lenne egy városligetet üzemeltető fővárosi tulajdonú szervezet létrehozása, amely bizonyos arányban részesülhetne a liget területén lévő intézmények bevételeiből, megkaphatná a pavilonok bérleti díját és szedhetné a parkolási díjakat. Ezekből a forrásokból gondoskodhatna a park fenntartásáról, a sétányok, utak, növényzet karbantartásáról, időszakonkénti megújításáról, ápolhatná a 200 éves közpark Városliget márkát. 5. Véleményem megfontolásán túl kérem az egyeztető tárgyalásra való meghívásomat. Üdvözlettel


Ha a Városligetből múzeumnegyedet csinálnának...

A Városligeti Hírmondóból

Városliget fejlécGaray Klára blogja ... A Városliget jelenlegi beépítettsége 5% körül van. Tehát le kellene bontani egy sor használaton kívüli és/vagy magánérdekeket szolgáló kutyaólat, bódét, hajdani kiállítási épületet, hogy még mindig közparknak nevezhessük. Így kellene rehabilitálni, revitalizálni, hogy betölthesse azt a funkciót, amire egy közparkot létesítenek: a lakosság testi/lelki rekreációját, sportolási, pihenési lehetőséget nyújtson, esztétikai élménnyel gazdagítson, szűrje a port, csillapítsa a zajt, a nyári hőség napjaiban klimatizáljon. A közpark tehát a lakosságot szolgálja. Azzal is, hogy nem lehet bele 7,5 m-nél magasabb épületet emelni. Mi várható akkor, ha nem bontogatják az épületeket, hanem építgetik. Nem alacsonyakat, hanem 6 emelteseket?   Ha megvalósulnak a Múzeumliget/ Múzeum Negyed/ Budapest Liget/..akárminek nevezik is, beruházásai, ha megvalósul a nagy cél: a meglévő 4 mellé még öt múzeumot beleépítenek + gasztrofalu…stb. A közpark státusza egyértelműen és visszavonhatatlanul megszűnik! ... facebook

Bővebben >>


Állami kezelésben az Orczy-park

A Józsefvárosi Önkormányzat honlapjáról

A megállapodás szerint a kert a Magyar Nemzeti Vagyonkezelőhöz kerül, de későbbi fenntartója a Nemzeti Közszolgálati Egyetem lesz, tehát október 7-étől állami fenntartásba került az Orczy-park.

Állami fenntartású lett a kulturális örökség részét képező történeti kert, melyet még a 18. században alapított az Orczy család. A zöldterület a későbbiekben a Ludovika campus részeként ki is bővül, 1000 négyzetméterrel növekszik a józsefvárosi zöldfelületek száma. A megállapodás fontos része volt, hogy a kertet továbbra is használhatják a kerület pihenésre, sportolásra vágyó polgárai. Sőt, növekszik a szabadidő kulturált eltöltésének területe, hatalmas szabadtéri közösségi kert és találkozási pont jön létre.

Bővebben >>


Súlyos aggályok a Normafa-tervekkel szemben

„A Normafa-beruházás veszélyezteti a terület természeti értékeit” – állapítja meg több környezet- és természetvédő civil szervezet által közösen rendelt szakértői anyag. Leszögezi: a tervezett Normafa-beruházás megvalósulása esetén pótolhatatlan természeti értékek, védett és fokozottan védett állat- és növényfajok kerülnek közvetlen veszélybe. A legfontosabbnak közülük a magyar Vörös Könyvben is szereplő, fokozottan védett csíkos boglárkalepkét tartja, amelynek a Normafa és közvetlen környéke az utolsó hazai élőhelye. Megőrzése ezért Magyarország nemzetközi szinten is kiemelten fontos természetvédelmi feladata. A tanulmány megállapítja, hogy „a sport és a természetvédelem még jól megfért egymással a XX. század elején, amikor a síelés és a szánkózás népszerűvé vált, mivel akkor Budapest lakossága még csak megközelítőleg egymillió fő volt, a síelés pedig egy viszonylag szűk réteg hobbijának számított. 

Folytatás >>


Új gazdát kapott a Citadella Egy hónapon belül távozniuk kell eddigi használóinak

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. használatába kerül a Citadella, miután lezárult a világörökségi törvény alapján folytatott közigazgatási eljárás a nemzeti vagyon részét képező Citadella használatával, hasznosításával kapcsolatban.

Folytatás >>

MEGÚJULT A HAJÓS KRIPTA!

Az Ybl Miklós tervezte épület Dömsöd egyik büszkesége!

Hajós-kripta

Kétszáz éve – 1814. április 6-án, Székesfehérváron - született Ybl Miklós. Jelentős műveivel nap mint nap találkozhatunk. Megcsodálhatjuk az Operaház eleganciáját, a most részben már megújulóban lévő Várkert Bazárt, a Bakács téri, vagy a fóti templomot, számos általa tervezett kastélyt, polgárházat, városi palotát.   A Nemzeti Panteon Alapítvány az Ybl Bicentenáriumi program-sorozathoz kapcsolódóan, az építész és munkássága előtt tisztelegve, felújította az általa tervezett, Hajós-kriptát (Előre u. 30).   Teljes egészében a Nemzeti Panteon Alapítvány finanszírozásával szépült meg az épület és környezete, mely a nagyközség védett örökségeként, maradandóan Dömsöd kulturális látnivalói közé tartozik.   A felújított kripta ünnepélyes átadására 2014. április 30-án, szerda, 17 órakor kerül sor, mely esemény a közelgő Dömsödi Napok rendezvény-sorozat bevezető eseménye lesz. A helyszínen beszédet mond Ráday Mihály a Nemzeti Panteon Alapítvány társelnöke és Bencze István polgármester.


 

Ha nincs forradalmi hangulat, értelmetlen utcatáblákat leverni

"Feltehetően világelsők vagyunk az utcák át- meg átkeresztelgetésében. Talán soha nem lesz vége!" - írja a budapesti utcanevek változásáról szóló kézikönyvének elején Ráday Mihály városvédő.

Interjú az Origón >>


Einstand

József nádor és Andrássy Gyula forog a sírjában

 Baán László, a már összevont Szépművészeti Múzeum – Nemzeti Galéria főigazgatója, a Liget „projekt” biztosa az építészeti tervpályázat meghirdetését is bejelentette már, s a kormányzat sarkalatos(!) törvényben határozta meg, hogy a terület felhasználásába, formálásába, beépítésének százalékába, vagy milyenségébe a Főváros Önkormányzatának, Főpolgármesteri Hivatalának, építészeti tervtanácsának, vagy bármely más – másutt még jogszabályban megadott, megengedett – beleszólási lehetőségei itt teljesen megszűnnek… Illetve annyi joga marad, hogy a Liget biztosának igényeihez igazíthassa 2014. júniusának végéig a Városliget építési szabályzatát! Ha késlekedne, sarkalatos törvényt sért…

Ráday Mihály cikkének folytatása >>>


Magyar műemlékek győztek a nemzetközi fotópályázaton

A fotókat a Nők Lapja tudósításából vettük át 

// ]]>

This Post Has 2 Comments

Top